ADDICTA: The Turkish Journal on Addictions
Research Article

The Role of Electronic Cigarette on Periodontal Diseases

1.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Periodontoloji Anabilim Dalı, Eskişehir, Türkiye

Addicta 2019; 6: Supplement 348-358
DOI: 10.5152/addicta.2020.19124
Read: 1154 Downloads: 1037 Published: 14 April 2020

Periodontal disease affects the tooth and tooth-supporting tissues. Smoking is a risk factor for periodontal diseases. Electronic cigarettes give a smoking-like experience, which increases their popularity and usage every day. This study investigated the damage caused by the electronic cigarette to the epithelial cells that constitute the top layer of the gums. For this purpose, the cytotoxic effect of electronic cigarette fluid on oral epithelial cells and its effect on matrix metalloproteinase–1 (MMP-1) release were investigated. In this study, electronic cigarette fluids containing nicotine at concentrations of 0.01, 0.5, or 1.0 mg/mL were used without fragrance-containing flavors. Epithelial cells were exposed to electronic cigarette fluid for 48 hours. The cell culture fluids obtained were examined using tetrazolium (MTT) cytotoxic assay and enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA). The results showed that the cytotoxic effect increased owing to nicotine concentration (p<0.05) and increased the release of MMP-1 involved in tissue destruction of epithelial cells (p<0.05). Although its long-term negative consequences have not been studied as much as traditional cigarettes, this study shows that electronic cigarette is an important risk factor for periodontal diseases.

 


 

Elektronik Sigaranın Periodontal Hastalıklardaki Rolü 

 

Periodontal hastalık dişi çevreleyen ve destekleyen dokuları etkileyen bir hastalıktır. Sigara periodontal hastalıklar için en önemli risk faktörüdür. Günümüzde sigara içiyormuş gibi his veren elektronik sigara birçok bilinmezine rağmen, her geçen gün popüleritesini ve kullanımını arttırmaktadır. Bu araştırmada dişetlerimizin en üst katmanını oluşturan epitel hücrelerine, elektronik sigaranın vermiş olduğu zarar incelenmiştir. Bu amaçla, elektronik sigara sıvısının ağız epitel hücrelerindeki sitotoksik etkisi ve de doku yıkımında rol oynayan bir protein olan matriks metalloproteinaz-1 (MMP-1) üzerine olan uyarıcı gücü araştırıldı. Bu çalışma için, 0,01, 0,5 veya 1,0 mg/mL konsantrasyonlarında nikotin içeren elektronik sigara sıvısı, koku içeren aromalar olmadan kullanılmıştır. Epitel hücreleri 48 saat boyunca elektronik sigara sıvısına tabi tutuldu. Buradan elde edilen hücre kültürü sıvıları tetrazolyum (MTT) sitotoksik analiz testi ve enzim bağlantılı immünosorbent analizi (ELISA) kullanılarak incelendi. Sonuçlar, nikotin konsantrasyonuna bağlı olarak sitotoksik etkinin arttığını (p<0,05) ve epitel hücrelerinin doku yıkımında rol alan MMP-1 salınımını arttırdığını göstermiştir (p<0,05). Her ne kadar uzun dönem olumsuz sonuçları geleneksel sigara kadar çalışılmamış olsa da, bu çalışma potansiyel zararları göz önüne alındığında, elektronik sigaranın periodontal hastalıklar için önemli bir risk faktörü olduğunu göstermektedir.

 

To cite this article: Beklen, A. (2019). Elektronik sigaranın periodontal hastalıklardaki rolü. Addicta: The Turkish Journal on Addictions, 6(4), 348-358.

Files
ISSN 2148-7286 EISSN 2149-1305