ADDICTA: The Turkish Journal on Addictions
Research Article

Compliance of Smokers with Diet and Exercise Suggestions and Changes in Weight and Body Mass Indices

1.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Samsun, Türkiye

2.

Samsun Gazi Devlet Hastanesi, Nöroloji Kliniği, Samsun, Türkiye

Addicta 2019; 6: Supplement 335-347
DOI: 10.5152/addicta.2020.19109
Read: 1021 Downloads: 996 Published: 14 April 2020

The aim of this study was to investigate the relationship between weight and body mass index (BMI) changes in smokers during 1 year. Between June 1, 2012 and June 1, 2013, 460 individuals who applied to Ondokuz Mayıs University Faculty of Medicine Family Medicine Smoking Cessation Policlinic were interviewed by telephone, and a structured interview was conducted. Participants were asked about their current smoking status and weight. Exercise and diet suggestions were scored on a 5-point Likert-type scale to determine how well participants followed the suggestions. The data obtained were compared with anthropometric data from the patient’s first visit to the outpatient clinic. Demographic data, social data, and smoking characteristics of the subjects (pack/year, Fagerstrom Nicotine Dependence Test [FNDT] scores) were examined with weight changes as independent variables. Overall, 100 cases (21.7%) did not smoke after one year, and 145 recurrent cases (31.7%) did not smoke for a mean of 4.21±4.14 months. Women who quit smoking were more likely to comply with exercise recommendations than others (F=2.875, p=0.015). Women who quit smoking gained 3.77±2.6 kg and their BMI increased by 1.33±1.9 kg/m2. Men who quit smoking gained 5.03±3.2 kg in one year, and their BMI increased by 1.52±1.7 kg/m2. It was observed that men who quit smoking gained more weight than women did (F=2.102, p<0.001). Our subjects gained weight within a year after quitting smoking. Detailed studies are needed to investigate weight gain after smoking cessation.

 


 

Sigarayı Bırakan Kişilerin Bir Yıl İçinde Aldıkları Diyet ve Egzersiz Önerilerine Uyumları, Kilo ve Beden Kitle İndekslerindeki Değişiklikler

 

Sigara kullanımının obezite ile yakından ilişkisi olduğu düşünülmektedir. Bu çalışmada sigara bırakan kişilerin bir yıllık bir süreçte kilo ve buna bağlı BKI değişimlerini ve bunu etkileyen faktörleri araştırdık. 1 Haziran 2012-1 Haziran 2013 yılları arasında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Sigara Bırakma Polikliniği’ne başvuran kişilerden çalışma kriterlerine uyan 460 kişi telefonla aranarak (İlk başvurudan bir yıl sonra) yapılandırılmış bir görüşme gerçekleştirildi. Bu kişilerin araştırma sırasındaki sigara içme durumları ve kiloları soruldu. Egzersiz ve diyet önerilerine ne kadar uydukları beşli bir Likeert ölçekle öğrenildi. Elde edilen veriler polikliniğe ilk başvurularındaki antropometrik verileriyle karşılaştırıldı. Kişilerin demografik, sosyal ve sigara içme özelliklerine ait veriler [paket/yıl, Fagerstrom nikotin bağımlılık testi (FNBT) skorları] bağımsız değişkenler olarak kilo değişimleri açısından incelendi. 100 vaka (%21,7) bir yıl sonra halen sigara içmiyordu. Sigarayı bırakan kadınların diğerlerine göre egzersiz önerilerine daha çok uyduğu izlendi (F=2,875, p=0,015). Sigarayı bırakan kadınlar 3,77±2,6 kg kilo almışlarken BKI’leri 1,33±1,9 kg/m2 artmıştı. Sigarayı bırakan erkekler bir yılda 5,03±3,2 kg kilo almışlarken BKI’leri 1,52±1,7 kg/m2 artmıştı. Sigarayı bırakan erkeklerin kadınlar göre daha çok kilo aldıkları izlenmiştir (t=2,201, p<0,001). Vakalarımızın sigara içmeyi bıraktıktan bir yıl sonra bazal kilolarında artış olduğu izlenmiştir. Sigara bırakma sonrasında kilo alımını araştıracak detaylı çalışmalara ihtiyaç vardır.

 

To cite this article: Yalçın, B. M., Yalçın, E., & Ünal, M. (2019). Sigarayı bırakan kişilerin bir yıl içinde aldıkları diyet ve egzersiz önerilerine uyumları, kilo ve beden kitle indekslerindeki değişiklikler. Addicta: The Turkish Journal on Addictions, 6(4), 335-347.

Files
ISSN 2148-7286 EISSN 2149-1305