ADDICTA: The Turkish Journal on Addictions
Review

Tobacco Missions in Societies

1.

Mamak Kıbrıs Aile Sağlığı Merkezi, Ankara, Türkiye

2.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Samsun, Türkiye

3.

Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Kırşehir, Türkiye

4.

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Samsun, Türkiye

5.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Samsun, Türkiye

Addicta 2019; 6: Supplement 426-431
DOI: 10.5152/addicta.2020.19103
Read: 288 Downloads: 232 Published: 14 April 2020

The transformation of tobacco from the past to the present has an interesting history. Many civilizations have a mission regarding tobacco. These missions are actually related to the health problems of those civilizations. As medical science developed, on the harms of tobacco were understood. Missions of ancient times remain in the literature.

 


 

Toplumlarda Tütüne Yüklenen Misyonlar

 

Geçmişten günümüze tütün ve zamanla sigaraya dönüşümünün tarihçesinde ilginç hikayelere denk gelmekteyiz. Birçok medeniyetin tütüne yüklediği, kendilerine has bir misyonu söz konusu olmuştur. Bu misyonlar aslında o medeniyetlerin olası sağlık sorunları ile ilgili de bize ışık tutmuştur. Tıp bilimi geliştikçe tütünün zararları konusunda ortak paydada toplanılmış ve eski misyonlar artık birer masal olarak literatürde yerlerini almıştır.

 

To cite this article: Fidancı İ., Oruç M. A., Öztürk O., Ünal M., Selçuk M. Y., & Gümüş Y. (2019). Toplumlarda tütüne yüklenen misyonlar. Addicta: The Turkish Journal on Addictions, 6(4), 426-431.

Files
ISSN 2148-7286 EISSN 2149-1305