ADDICTA: The Turkish Journal on Addictions
Research Article

Factors Affecting Cigarette Consumption: The Case of the Keşan and İpsala Districts of Edirne

1.

Department of Nursing, Trakya University Keşan Hakkı Yörük School of Health, Edirne, Turkey

2.

Department of Law, Justice Program, Trakya University İpsala Vocational College, Edirne, Turkey

3.

Care of Elderly Program, İzmir Demokrasi University Health Services Vocational College, İzmir, Turkey

Addicta 2019; 6: Supplement 87-98
DOI: 10.5152/addicta.2020.19070
Read: 709 Downloads: 629 Published: 14 April 2020

This descriptive and cross-sectional study was carried out in Keşan and İpsala, two districts of Edirne. The present study was conducted to determine the level of cigarette consumption among smokers and the factors affecting cigarette consumption. The study sample included 888 smokers, all over 18 years of age. A questionnaire consisting of 21 questions was administered to the participants. The data was analyzed using the SPSS 21. Of the participants, 57% started smoking due to peer influence. Smoking 6 or more packs of cigarettes per week was more prevalent among those having an elementary school education or less (77.2%) compared to high school graduates (65.1%), or university graduates (60.5%). Indeed, smoking 6 or more packs of cigarettes each week was 23 times more likely among those who considered themselves heavy smokers than among those who considered themselves light smokers. Cigarette consumption was associated with sociodemographic variables such as age, education, and gender. The sociodemographic factors associated with smoking discovered in this study could guide and support the development of public health strategies to discourage people from smoking. 

 


 

Sigara Tüketimini Etkileyen Faktörler: Edirne ilinin  Keşan ve İpsala İlçesi Örneği

 

Bu çalışma Edirne’nin Keşan ve İpsala ilçelerinde sigara tüketicilerinin sigara tüketim düzeyi ve sigara tüketimini etkileyen faktörlerin belirlenmesi amacıyla tanımlayıcı ve kesitsel tipte yapılmıştır. Araştırmanın evrenini Edirne’nin Keşan, İpsala ilçelerinde ikamet eden 18 yaş üstü 888 sigara tüketicisi oluşturmaktadır. Katılımcılara araştırıcılar tarafından literatür ışığında hazırlanan 21 sorudan oluşan anket formu dağıtılmıştır. Araştırma sonucu elde edilen verilerin analizi SPSS 21 paket programı kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Katılımcıların %57’si arkadaş etkisi nedeni ile sigara içmeye başladığını bildirmiştir. İlköğretim ve altında eğitimi olanlarda haftalık 6 paket ve üzerinde sigara içenlerin oranının (%77,2) lise (%65,1) ve üniversite (%60,5) mezunu olanlara göre çok yüksek düzeyde anlamlı olduğu belirlenmiştir. Sigara içme bağımlılığını ileri düzeyde tanımlayanların haftalık 6 paket ve üzerinde sigara içme olasılığı bağımlılığını hafif düzeyde tanımlayanlara göre 23 kat daha fazla bulunmuştur. Sigara tüketimi yaş, eğitim ve gelir düzeyi vb. sosyodemografik değişkenlerle ilişkilidir. Çalışma sonucu elde edilen sigara tüketimi ile ilişkili olan sosyodemografik faktörlere ait veriler, sigara tüketimini önleme stratejilerini belirleme ve desteklemeye yardımcı olabilir. 

 

To cite this article: Tepehan Eraslan, S., Demirkıran, S., & Duran, S. (2019). Factors affecting cigarette consumption: The case of the Keşan and İpsala districts of Edirne. Addicta: The Turkish Journal on Addictions, 6(4), 87-98.

Files
ISSN 2148-7286 EISSN 2149-1305