ADDICTA: The Turkish Journal on Addictions
Research Article

Comorbid Conditions and Social Determinants of Smoking in an Adult Population

1.

Department of Pulmonary Disease, Boyabat 75th Year State Hospital, Sinop, Turkey

2.

Department of Pulmonary Disease, Bursa Uludağ University School of Medicine, Bursa, Turkey

Addicta 2019; 6: Supplement 147-156
DOI: 10.5152/addicta.2020.19136
Read: 741 Downloads: 614 Published: 14 April 2020

Tobacco smoking is a significant risk factor for a variety of chronic disorders, such as chronic obstructive pulmonary disease (COPD), lung cancer, cardiovascular diseases, and other forms of malignancies. In this study, we investigated the comorbid medical conditions and sociodemographic features that contribute to disparities in tobacco smoking prevalence in the adult population. We included volunteers who participated in events for the “World COPD day” in 4 consecutive years (i.e., 2014, 2015, 2016, and 2017) held in Bursa, Turkey. Sociodemographic features, smoking characteristics, and comorbidities were recorded. A total of 747 volunteers who were 47.1±14.5 [16-84] years of age and smoked 24.1±20.91 pack-years were included. The study population consisted of 405 (54.2%) males, 36.3% of which were current smokers, 23.6% ex-smokers, and 40.2% nonsmokers. Moreover, 15.7% of participants with asthma were nonsmokers and 9.4% ever-smoker (p=0.011), while 2% of participants with coronary artery disease (CAD) were nonsmoker and 6.7% were ever-smoker (p=0.003). Current smoker participants exhibited more symptoms such as cough, sputum, and wheezing (p<0.001, in both cases). In this study, we found that the factors associated with smoking in the general population are male gender and higher educational level.

 


 

Yetişkin Bir Populasyonda Sigara İçmeye Etki Eden Sosyal Özellikler ve Komorbid Durumlar

 

Sigara; kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH), akciğer kanseri, kardiyovasküler hastalıklar ve maligniteler gibi çeşitli kronik hastalıklar için önemli bir risk faktörüdür. Çalışmamızda, yetişkin popülasyonda sigara içme prevalansındaki farklılıklara neden olan komorbid hastalıklar ve sosyodemografik özellikleri değerlendirmeyi amaçladık.  Bursa’da ardışık 4 yıl (2014, 2015, 2016 ve 2017) “Dünya KOAH Günü Etkinlikleri”ne katılan günüllüler çalışmaya dahil edildi. Katılımcıların sosyodemografik özellikleri, sigara kullanım durumları ve eşlik eden komorbid hastalıkları değerlendirildi. Çalışmaya katılan 747 katılımcı ortalama 47,1±14,5 [16-84] yaşında olup, 24,1±20,91 paket/yıl sigara içmekteydi. Çalışmaya katılanların 405 (%54,2)’i erkek olup; katılımcıların %36.3’ü sigara kullanmakta, %23,6’sı içip bırakmış ve %40,2’i hiç sigara kullanmamış idi. Astım ile takipli katılımcıların %15,7’si hiç sigara kullanmamış, %6,4’ü sigara kullanmış (p=0,011) iken koroner arter hastalığı ile takipli katılımcıların %2’si hiç sigara kullanmamış, %6,7’si sigara kullanmış idi (p=0,003). Sigara kullanmakta olan katılımcıların daha fazla öksürük, balgam ve hırıltı semptomunun olduğu saptandı (p<0,001, her biri için). Çalışmamızda, erkek cinsiyet ve eğitim düzeyindeki artışın sigara kullanımı ile ilişkili olduğu belirlenmiştir.

 

To cite this article: Aydın Güçlü, Ö., Acet Öztürk, N. A., Görek Dilektaşlı, A., Demirdöğen, E., Karadağ, M., & Uzaslan, E. (2019). Comorbid conditions and social determinants of smoking in an adult population. Addicta: The Turkish Journal on Addictions, 6(4), 147-156.

Files
ISSN 2148-7286 EISSN 2149-1305