ADDICTA: The Turkish Journal on Addictions
Case Report

Hospitalization for Smoking Addicts: A Boredom or An Opportunity? Case Report of A Cigarette Addict Psoriasis Patient

1.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Samsun, Türkiye

2.

Samsun Gazi Devlet Hastanesi, Nöroloji Kliniği, Samsun, Türkiye

Addicta 2019; 6: Supplement 432-438
DOI: 10.5152/addicta.2020.19110
Read: 296 Downloads: 222 Published: 14 April 2020

In the scope of the struggle against cigarette addiction in our country, Law. 4207, adopted on 07.11.1996 and Lw. 5727, adopted on 03.01.2008, introduced very important restrictions on smoking in public areas. Especially with Article 2/1-a of Law No. 5727, hospitals apply strict rules on smoking. Since 2015, five-meter sections in front of health institutions have been included in this prohibition. These substances, which provide very important regulations for the provision of smokeless air space, are justified in terms of preventing the harm of smoking. On the other hand, some cigarette addicts may have serious problems in obeying smoking bans during their hospitalization. Anxiety levels may increase in some of these people as they assume they will experience severe nicotine withdrawal symptoms as long as they are hospitalized. Increased anxiety and severe withdrawal symptoms may result in patients breaking the smoking ban. In some cases, this anxiety can be monitored in a much more severe state. In this case report, a case with a very high level of cigarette dependence, who had to receive hospitalized immunosuppressive treatment because psoriasis disease was exacerbated and refused hospitalization, was discussed.

 


 

Sigara Bağımlıları için Hastaneye Yatış: Bir Sıkıntı Mı Yoksa Bir Fırsat Mı? Sigara Bağımlısı Bir Psöriasis Olgusu 

 

Ülkemizde sigara bağımlılığı ile mücadele kapsamında 07.11.1996 tarihinde kabul edilen 4207 ve devamında 03.01.2008 tarihinde kabul edilen 5727 sayılı yasalarla toplu alanlarda sigara içilmesine yönelik çok önemli kısıtlamalar getirmiştir. Özellikle 5727 sayılı yasanın 2/1-a maddesi ile hastaneler sigara içilmesi ile ilgili katı kurallar uygulamaktadır. 2015 yılından itibaren sağlık kurumlarının önündeki beş metrelik bölümler bu yasak kapsamına alınmıştır. Dumansız hava sahasının sağlanması konusunda çok önemli düzenlemeler getiren bu maddeler sigaranın zararlarının önlenmesi açısından oldukça haklı gerekçelere dayanmaktadır. Buna karşılık bazı sigara bağımlıları hastaneye yatışları esnasında sigara yasaklarına uyma konusunda ciddi sıkıntılar yaşayabilirler. Bu kişilerin bazılarında hastanede yattıkları sürece şiddetli nikotin geri çekilme semptomları deneyimleyeceklerini farz ettikleri için anksiyete seviyeleri artabilir. Artan anksiyete ve şiddetli geri çekilme semptomları hastaların sigara içme yasağını delmeleriyle sonuçlanabilir. Bazı hallerde bu anksiyete çok daha şiddetli bir durumda izlenebilir. Aşağıdaki olgu sunumunda çok yüksek düzeyde sigara bağımlılığına sahip, psöriasis hastalığı şiddetlendiği için hastaneye yatarak immunsüpresif tedavi alması gerekirken sigara içemeyeceği için yatışı reddeden bir vaka tartışılmıştır.

 

To cite this article: Ünal, M., Yalçın, B. M., & Yalçın, E. Sigara bağımlıları için hastaneye yatış: bir sıkıntı mı yoksa bir fırsat mı? Sigara bağımlısı bir psöriasis olgusu Addicta: The Turkish Journal on Addictions, 6(4), 432-438.

Files
ISSN 2148-7286 EISSN 2149-1305